Oferta zagraniczna

Od 2008 roku Sieć Serwisowa poszerzyła ofertę serwisową o następujące kraje:

W branży RTV: Czechy,Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia

W branży IT: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:

(+48) 61 879 89 93 bądź 801 44 33 22 lub adresem e-mail: chwalczuk@arconet.pl


Since 2008 the Servicing Network- Arconet has extended it’s service offer to new partners abroad within following branches:

BROWN GOODS: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia,

IT: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania

For further information please contact the following number: (+48) 61 879 89 93 or +48 801 44 33 22 or email: chwalczuk@arconet.pl

Witamy na stronie internetowej Polskiej Sieci Serwisowej ARCONET